شهری Persian - Turkish

1.


2.

English translator: Persian Turkish شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare