شهری Persian - Spanish

1.


2.

English translator: Persian Spanish شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare