شهری Persian - Portuguese

1.


2.

English translator: Persian Portuguese شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare