شهری Persian - Chinese

1.


2.

English translator: Persian Chinese شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare