شهری Persian - Swedish

1.


2.

English translator: Persian Swedish شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare