شهری Persian - Arabic

1.

  • Arabicحَضَرِيّ, متمدن

  • Persianشهری


2.

English translator: Persian Arabic شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare