شهری Persian - Russian

1.


2.

English translator: Persian Russian شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare