شهری Persian - Polish

1.


2.

English translator: Persian Polish شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare