κατά Greek - Slovene

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.

  • Greekπρώτα πρώτα, κατά κύριο λόγο, καταρχήν


13.

  • Greekκυριολεκτικά, κατά γράμμα


14.


15.


16.

  • Greekκατά πολύ, μακράν


17.

  • Greekκάπου-κάπου, κάθε τόσο, κατά διαστήματα, πού και πού


18.


19.

  • Greekλέξη προς λέξη, επί λέξη, κατά λέξη


20.

English translator: Greek Slovene κατά   Australian Dictionary