მგალობელი შაშვი Georgian - French

1.


2.

English translator: Georgian French მგალობელი შაშვი   Australian Dictionary