მგალობელი შაშვი Georgian - German

1.


2.

English translator: Georgian German მგალობელი შაშვი   Australian Dictionary