หินหลอมเหลว Thai - Arabic

1.

English translator: Thai Arabic หินหลอมเหลว   Australian Dictionary