aspirar Spanish - Swedish

1.

  • Spanishinhalar, alentar


  • Spanishaspirar, inhalar, inspirar


2.

  • Spanishaspirar, chupar, sacar con la bomba


  • Spanishinhalar, aspirar


  • Spanishaspirar


3.


4.

  • Spanishpasar la aspiradora, qualifieres

  • Swedishdammsuga


5.

English translator: Spanish Swedish aspirar  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare