ბლითი Georgian - Estonian

1.

English translator: Georgian Estonian ბლითი  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare