pari French - Swedish

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

 • Frenchplat

 • Swedishjämn, flat, platt, slät, plan


 • Frenchpair

 • Swedishjämn


10.

 • Frenchplat

 • Swedishjämn, flat, platt, slät, plan


 • Frenchpair

 • Swedishjämn


11.


12.


13.


14.


15.

 • Frenchplat

 • Swedishjämn, flat, platt, slät, plan


 • Frenchpair

 • Swedishjämn


16.


17.


18.

 • Frenchtiède

 • Swedishlju, ljummen


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

English translator: French Swedish pari  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare