ניקל Yiddish - English

1.

English translator: English English ניקל   Australian Dictionary