caer Welsh - Spanish

1.


2.


3.

  • Spanishceder, caer


4.

  • Spanishazotar, dejar caer


5.


6.

  • Spanishcaer, revolverse


7.


8.


9.


10.


11.


12.

English translator: Welsh Spanish caer   Australian Dictionary