utdela Swedish - Danish

1.

  • Swedishutdela, dela ut, fördela, förmedla, utge, ge ut,


2.

  • Danishdele

  • Swedishdela, fördela, utdela


3.

  • Swedishdela ut, utdela


4.

  • Danishdele

  • Swedishdela, fördela, utdela

English translator: Swedish Danish utdela   Australian Dictionary