utdela Swedish - Arabic

1.

  • Swedishutdela, dela ut, fördela, förmedla, utge, ge ut,


2.


3.

  • Swedishdela ut, utdela


4.

English translator: Swedish Arabic utdela   Australian Dictionary