escalar Spanish - Norwegian

1.


2.


3.

 • Norwegian

 • Spanishescalar, subir


 • Norwegian

 • Spanishsubir


 • Spanishsubir, trepar


 • Norwegian

 • Spanishtrepar, escalar


 • Norwegian

 • Spanishescalar, trepar


4.

 • Norwegian

 • Spanishescalar, subir


 • Norwegian

 • Spanishsubir


 • Spanishsubir, trepar


 • Norwegian

 • Spanishtrepar, escalar


 • Norwegian

 • Spanishescalar, trepar


5.


6.

 • Norwegianbestige

 • Spanishmontar, trepar, ascender, escalar, subir

English translator: Spanish Norwegian escalar   Australian Dictionary