kū hoʻokele waiwai lāhui Hawaiian - English

1.

English translator: English English kū hoʻokele waiwai lāhui   Australian Dictionary