αφήνω Greek - English

1.


2.

  • Englishpass

  • Englishla to be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance

  • Greekαφήνω


3.

  • Englishabandon

  • Englishto leave behind or desert, to forsake

  • Greekεγκαταλείπω, παρατώ, αφήνω


4.


5.


6.


7.


8.

English translator: Greek English αφήνω   Australian Dictionary