-schap Dutch - English

1.

English translator: Dutch English -schap   Australian Dictionary