morir Catalan - Swedish

1.

  • Catalanmorir

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish


2.

  • Catalanmorir

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish


3.

  • Catalanmorir

  • Swedishdö, avlida, gå bort


  • Swedish


4.

  • Swedishdöende, på dödsbädden, moribund


5.


6.

English translator: Catalan Swedish morir   Australian Dictionary