נעץ Yiddish - Esperanto
English translator: English Esperanto נעץ   Australian Dictionary