גוטמאַכונג Yiddish - Arabic

1.

English translator: English Arabic גוטמאַכונג   Australian Dictionary