ถั่วงอก Thai - Arabic

1.

English translator: Thai Arabic ถั่วงอก   Australian Dictionary