ویران‌شهری Persian - Swedish

1.

English translator: Persian Swedish ویران‌شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare