بندباز Persian - Korean

1.

English translator: Persian Korean بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare