ویران‌شهری Persian - French

1.

English translator: Persian French ویران‌شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare