ویران‌شهری Persian - English

1.

English translator: Persian English ویران‌شهری  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare