پر کندن Persian - Danish

1.

English translator: Persian Danish پر کندن  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare