بندباز Persian - Arabic

1.

English translator: Persian Arabic بندباز  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare