үндсэн хууль Mongolian - Romanian

1.

English translator: English Romanian үндсэн хууль   Australian Dictionary