орчуулагчхөрвүүлэгч Mongolian - English
English translator: English English орчуулагчхөрвүүлэгч   Australian Dictionary