устав Macedonian - Romanian

1.

English translator: Macedonian Romanian устав   Australian Dictionary