преведувач Macedonian - English

1.

English translator: Macedonian English преведувач   Australian Dictionary