ຫ້າງຮ້ານຄ້າ Lao - German
English translator: English German ຫ້າງຮ້ານຄ້າ   Australian Dictionary