μουσικό όργανο Greek -
English translator: Greek μουσικό όργανο   Australian Dictionary