Saiteninstrument German - Finnish

1.

English translator: German Finnish Saiteninstrument  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare