tirer French - German

1.


2.

 • Frenchse barrer, se tirer, se casser


3.

 • Frenchse casser, se barrer, se tirer

 • Germanverpissen


4.


5.


6.


7.


8.

 • Frenchglander, tirer au flanc


9.


10.

 • Frenchse casser, se barrer, se tirer

 • Germanverpissen


11.

 • Frenchbaiser, s'envoyer en l'air, tirer un coup

 • Germanbumsen


12.

 • Frenchse casser, se tirer, mettre les voiles


13.

 • Frenchsortir, retirer

 • Frenchsortir, retirer


 • Frenchsortir

 • Frenchsortir


14.


15.

 • Frenchtirer

 • Germanpflücken, abrupfen


16.

 • Frenchdégager, décamper, ficher le camp, décaniller, se tirer, se barrer,

 • Germanabhauen, weggehen


17.

 • Frenchretirer

 • Germanin Pension gehen, in Rente gehen, in den Ruhestand gehen


18.


19.

 • Frenchdégager, décamper, ficher le camp, décaniller, se tirer, se barrer,

 • Germansich packen, verschwinden


20.

 • Frenchse tirer, se barrer


21.


22.


23.

 • Frenchprolonger, tirer en longueur

 • Germanverlängern, sich ziehen, sich hinziehen, in die Länge ziehen, überziehen


24.

 • Frenchse casser, se barrer, se tirer

 • Germanverpissen

English translator: French German tirer  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare