shekel French - English

1.

English translator: French English shekel  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare