anstataŭ Esperanto - Danish

1.

  • Danishi stedet, i stedet for

  • Esperantoanstataŭ


2.

  • Danishi stedet, i stedet for

  • Esperantoanstataŭ


3.

  • Danishi stedet, i stedet for

  • Esperantoanstataŭ


4.

English translator: Esperanto Danish anstataŭ   Australian Dictionary