နိုး Burmese - Arabic

1.

  • Arabicصَحَا, اِسْتَيْقَظَ

  • Burmeseနိုး


2.

  • Arabicصَحَا, اِسْتَيْقَظَ

  • Burmeseနိုး


3.

  • Arabicصَحَا, اِسْتَيْقَظَ

  • Burmeseနိုး

English translator: Burmese Arabic နိုး   Australian Dictionary