رَافِد Arabic - Esperanto

1.

English translator: Arabic Esperanto رَافِد  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare