זיווגשאַפֿטמאַן־און־ווײַב־לעבן Yiddish - Tamil
English translator: English Tamil זיווגשאַפֿטמאַן־און־ווײַב־לעבן   Australian Dictionary