עס Yiddish - English
English translator: English English עס   Australian Dictionary