קופּער Yiddish - Burmese

1.

English translator: English Burmese קופּער   Australian Dictionary