ตู้เพลง = dtôo playng Thai -
English translator: Thai ตู้เพลง = dtôo playng   Australian Dictionary