ร้านหนังสือร้านขายหนังสือ Thai - Swedish
English translator: Thai Swedish ร้านหนังสือร้านขายหนังสือ   Australian Dictionary